Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Snekkersten. 21. maj 1917

den lille Sammenkomst

Snekkersten.
21.5.17.

Kære Borchsenius!

Nu er Dagene bleven lange, og Skoven er udsprungen. Det skulde nu glæde mig meget, om du og Vilh. Østergård kunde blive enige om at gøre Alvor af at mødes her, hvad I begge har lovet. På Torsdag (d. 24d) vilde det passe for mit Vedkommende. Hvad siger du til det? – Det er i denne Tid ikke let at angive Togtider, da de stadig ændres; men her kommer ganske bestemt Tog ved 5-Tiden 2 både fra København og fra Fredensborg, og det er temmelig sikkert et af de hurtige Tog, der ikke standser ved alle Stationer.

Jeg håber nu, det skal lykkes mig at arrangere den lille Sammenkomst. Jeg skriver samtidigt derom til Østergård.

Modtag nu de venligste Hilsner tilligemed min Tak for dit sidste Brev og det smukke Digt, du sendte mig ved samme Lejlighed. Det er snart længe siden; men jeg har jo ventet på, at Foråret skulde arrivere.

Din hengivne
H Pontoppidan.