Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 24. februar 1917

vi maa gøre Alvor af at mødes

Colbjørnsensg. 27.
d. 24 Febr. 1917.

Kære Henrik Pontoppidan.

Dit venlige Brev har faaet mange gamle Strænge til igen at klinge. Tak fordi du skrev det. Østergaard og jeg har ofte tænkt paa at sætte sig Stævne i Fredensborg en Dag, og nu rører du ved samme Tanke. 2 Saasnart denne skrækkelige Vinter er til Ende, maa vi gøre Alvor af at mødes. Jeg vil gærne komme til Snekkersten, men vil det ikke volde din Frue Ulejlighed? Det gør mig ondt at høre hun stadig er Patient. Vil du bringe mine bedste Hilsener.

3 Tak ogsaa, fordi du personlig sender mig, hvad du skriver. Maa jeg i Dag gøre en lille Gengæld og sende dig min Prolog fra i Gaar Aftes? Du holder vist ikke "Nationaltidende"?

Et Brev fra dig og om dit Arbejde og dine nærmeste Forhold vil altid være mig 4 meget kærkomment.

Vi her i mit Hjem føler jo ogsaa daglig Trykket baade af det nærliggende, Dyrtiden m. m., og af det truende ude i Verden. At alt dette virkelig kan ske og blive ved! Og hvem kan se Afslutning paa Lidelserne og Vanviddet?

Nu skal jeg lægge Planer med vor fælles Ven Østergaard. Min Hustru takker for din Hilsen og genhilser.

Din heng.
Otto Borchsenius.