Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søruphuset pr. Fredensborg. 7. januar 1916

samlet Udgave af "Smaa Romaner"

Søruphuset pr. Fredensborg
[fredag] den 7/1 16.

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak til Dem og Deres Frue for den hyggelige Dag hos Dem. Den var mig til megen Opmuntring i mit sædvanlige "Eremitageliv" herude. Gid jeg snart kunde se Dem her ude paa disse Kanter – jeg synes, der var meget endnu, vi skulde have talt om, og Tiden i Onsdags løb altfor hurtig for os –; men desværre er Vejen jo forholdsvis lang mellem Snekkersten og Sørup. Det vilde være godt at høre, om De virkelig en Gang slog Deres Telt op i Fredensborg. –

Jeg har idag skrevet til 2 Direktør Hegel1 om den – som jeg synes – udmærkede Tanke om en samlet Udgave af "Smaa Romaner"; og vi faar nu høre, hvad Forlaget mener derom.

Endnu en Gang min bedste Tak for i Onsdags. Modtag mine oprigtigste Ønsker om stadig Fremgang med Deres kære Frues Befindende og de hjerteligste Hilsener til Dem Begge fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] Hegel: brev 6.1.1916. tilbage