Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Snekkersten. 3. januar 1916

spis Deres Frokost her

Snekkersten.
3.1.16.

Kære Vilh. Østergård!

Dersom jeg havde vidst, at De endnu boede i Sørup, havde De tidligere hørt fra mig. Nu vil jeg spørge Dem, om De ikke kan bekvemme Dem til at gøre Rejsen hertil en Dag i denne Uge, f. Eks på Onsdag (d. 5te), og spise Deres Frokost her og spasere lidt på Strandvejen? Vinteren er jo borte i disse Dage, og det synes, som om den ikke vil komme igen så hastigt. Det skulde glæde mig, om De vilde spendere et Par Timer på et Genmøde1.

Tak for Deres Brev2 og Deres gode 2 Nytårsønsker, som jeg af Hjertet gengælder.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Genmøde: jf. Østergaards brev til Frederik Hegel 6.1.1916 "besøgte igaar Henrik Pontoppidan". tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage