Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hotel Store Kro, Fredensborg. 11. februar 1914

løst stavnsbundne Tanker

p.t. Hotel Store Kro. Fredensborg
den 11/2 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Det var prægtigt igen at faa et lille Brev1 fra Dem. Tak for det og for Deres venlige Tilslutning til O.B.-Fødselsdagsgaven og – ikke mindst – Tak for Tilsendelsen af Foredraget2. Det er gode og vægtige Ord, De har talt, og De har saa ganske sikkert løst mange Menneskers stavnsbundne Tanker. Men mere herom, naar vi ses.

Thi jeg modstaar ikke Fristelsen til at modtage Deres venlige Indbydelse til en Dag at komme til Snekkersten og hilse paa Dem. Jeg har foreløbig slaaet mig ned – ligesom forrige Vinter her paa 2 Store Kro, indtil jeg lidt senere hen tager ud til Søruphuset, og jeg skulde gerne se at komme i Gang med et Arbejde, som meget længe har ligget mig paa Sinde.

Jeg længes efter at træffe Dem igen, og jeg glæder mig til at hilse paa Dem og Deres Frue. Foreløbig med disse Linier de bedste og venligste Hilsener fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Foredraget: Kirken og dens Mænd, der udkom som bog 7.2.1914. tilbage