Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søruphuset pr. Fredensborg. 4. august 1914

ruske op i Sløvhed og Ynkelighed

Søruphuset pr. Fredensborg
den 4/8 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Det synes, som om jeg aldrig skal komme længere end til at undskylde min slette Opførsel! Jeg tilbragte en saa hyggelig Dag hos Dem i Foraaret; jeg vilde saa gærne have været til Snekkersten og takket Dem og Deres Frue og bedt Dem begge glæde os med at komme en Dag til Søruphuset. Men jeg har vedblivende, ogsaa hele denne Sommer, haft saa meget paa Nakken – og har det endnu – at det noget nær overgaar et almindeligt Menneskes Kræfter.

Men dette skal ikke være et Jammerbrev, og Tiden er mindst nu til at klage over sine private Sorger. Jeg giver Dem Ret i, hvad De siger: 2 maaske det, som vi nu er i Færd med at opleve, kan ruske op i al den Sløvhed og Ynkelighed, der har forgiftet Størsteparten af Nutids-Mennesker1.

For en Maanedstid siden sluttede jeg omsider Manuskriptet til en ny Bog – det er nu seks Aar siden, den sidste udkom. Ogsaa i den ny√ havde jeg talt et lille "Vækkelsens Ord"; nu faar jeg vel gemme den, mens der lyder andre og stærkere Røster. Og dette – jeg og min Bog – er jo ganske ligegyldige Ting, idet mindste for Øjeblikket. –

Kære Henrik Pontoppidan, jeg glæder mig over at høre, at Deres unge Par nu sidder trygge og glade oppe i Thelemarken. Ogsaa Sønnen, der er bleven Student. Tillykke ogsaa med det. Der er intet, der overgaar den Glæde, at det gaar 3 Børnene vel. Og de unge – det er jo Fremtiden.

Gid nu ogsaa De og Deres Frue maa faa et hyggeligt og fornøjeligt Ophold i Rørvig. Og gid vi overhovedet maa opleve Godtid2 herhjemme! Det var dog ikke utænkeligt, at vi igen kunde faa en hyggelig L'hombre som forleden hos Dem i Snekkersten!

Tak for Deres venlige Brev3, som jeg blev glad for; jeg lever her stille og afsides – og i Forventning om "bedre Tider".

Med hjertelig Hilsen til Dem og Deres Frue og Børnene – ogsaa fra min Kone –

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

P.S
Det er en gammel Aftale, at De skulde stryge Professor-Titlen!

 
[1] hvad De siger: formentlig i det ikke kendte brev til VØ der i øvrigt beretter om datterens bryllupsrejse (Else blev gift m. Einar Thomsen 24.7.) og sønnens studentereksamen. HP opholdt sig i Rørvig fra den 28.7. tilbage
[2] Godtid: forbindes med bibelens tusindårsrige. ODS betegner ordet som sjældent. tilbage
[3] Brev: kendes ikke. tilbage