Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Snekkersten. 31. oktober 1914

den mindste Uro i Huset

31/10 141 Snekkersten.

Kære V. Ø!

Det gør mig ondt at måtte skrive som Svar på Deres venlige Linjer2, at jeg i Øjeblikket ikke tør modtage Gæster her, da min Kone er meget syg. Hun ligger nu på 5te Uge og er til Tider endog yderst svag. Det er Hjertet, der er angrebet, og det er et følsomt Organ; den mindste Uro i Huset virker straks ind på det. – Jeg må da bede om at have Deres Besøg tilgode til en anden Gang og sender de venligste Hilsner.

Deres hengv.
H. P.

 
[1] Brevkort med poststempel: "Snekkersten 31.10.14; 7-9 E". Adressen "Prof. Vilhelm Østergaard / Søruphuset / pr. Fredensborg" og notatet "Besv. 1/11 14" er skrevet med VØs hånd. VØs svar af 1.11.1914 kendes ikke. Datoen på tekstsiden er skrevet med fremmed hånd (KB?). tilbage
[2] Linjer: kendes ikke. Antagelig har nærværende adresserede kort været medsendt til brug for HP som svarkort. tilbage