Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 13. november 1914

Homo Sum

p.t. Hillerød, 13/11 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg har i disse Dage tilladt mig at sende Dem den sidst udkomne Bog1 af den unavngivne Forfatter. Og jeg vilde gærne ganske privat tilføje et Par Ord: Jeg beder Dem læse Bogen, naar De faar Tid og Lejlighed og uden mindste Forpligtelse til at skrive "omgaaende" til mig. – Men vil De en Gang, naar Deres Sind er dertil – mundtlig eller skriftlig – sige mig Deres Indtryk af dette Arbejde, saa ved De, at De vil glæde mig meget dermed – selv om De næppe vil være enig med den pseudonyme Forf. i alle hans 2 Synspunkter. Hvor De har Deres klare Enten-Eller, har han vistnok ofte sit "Baade-Og".

– – – Jeg tænker ofte paa Dem i denne Tid, og jeg længes efter at høre, hvordan det staar til med Deres Frues Befindende. Kan De uden Besvær sende mig et Par Ord derom paa vedlagte Kort2, saa vilde det være mig meget kært, og jeg haaber da, det maa blive en god Efterretning.

Med alle gode Ønsker og med hjertelig Hilsen til Dem og Deres Frue

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

P.S. Jeg bor for Tiden hos min Søn3, der er Adjunkt ved Statsskolen, 3 og skulde De i den nærmeste Tid komme en Tur til Deres gamle Domicil, Hillerød, behøver jeg jo ikke at sige, hvor velkommen De vilde være her.

 
[1] Bog: Homo Sum: Magister Stefanus. Et Afsnit af hans Levnedsløb, 1914. tilbage
[2] vedlagte Kort: et ubenyttet frankeret brevkort, som VØ har adresseret til sig selv: "Prof. Vilh. Østergaard / Adr. Adjunkt Østergaard / Slotsgade 50 / Hillerød". tilbage
[3] Søn: cand.mag. Carl Vilhelm Østergaard (1879-1969), adjunkt ved Frederiksborg Statsskole 1910, fra 1920 lektor sst. Rektor ved Viborg Katedralskole 1922-32 og ved Ordrup Gymnasium 1932-33, derefter lektor ved Gentofte Statsskole. C.V.Ø. var medarbejder på faderens Illustreret dansk Litteraturhistorie, 1907. Han udgav oversættelser af bl.a. Homer, Goethe, Gottfr. Keller og Thomas Mann. tilbage