Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jernbanehotellet, Fredensborg. 16. december 1914

de bedste Timer man har

p.t. Jernbanehotellet, Fredensborg
16/121

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for den Glæde, De har gjort mig ved at sende mig det ny Led i Fortælling-Kredsen: "Toldere og Syndere". Jeg sætter mig strax til Læsningen, og jeg ved, at der venter mig gode og indholdsrige Timer – af dem, som vel egentlig hører til de bedste, man har. Jeg siger Dem paa Forhaand af Hjertet Tak derfor.

Staar det forhaabentlig bedre til med Deres Frues Befindende? Modtag, De og Deres Frue, mine bedste Ønsker om god og stadig Fremgang og en hjertelig Genhilsen fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] påført med fremmed hånd (KB?): 1914. tilbage