Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jernbanehotellet, Fredensborg. 21. december 1914

ganske paa Tomandshaand

p.t. Jernbanehotellet, Fredensborg
Julen 19141

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg tænker paa Dem og Deres Frue og haaber, at alt maa staa vel til hos Dem i Julen. Og gid det kommende nye Aar maa bringe Deres kære Frue i fuldkommen vigueur. Modtag mine bedste og varmeste Ønsker derom.

– Hvilket frygteligt Aar der nu slider sig til Ende rundt om i Verden! Jeg synes ikke, der er nogen Lysning at se. Hvad vil der følge efter?

Kære Henrik Pontoppidan, kunde De ikke tænke Dem en Dag mellem Jul og Nytaar at gøre 2 mig den Glæde at spise Frokost eller Middag hos mig her paa Jernbanehotellet i Fredensborg – ganske paa Tomandshaand, enten Tirsdag den 29de eller Onsdag den 30te, som De selv maatte bestemme. Disse Dage kukkelurer jeg her alene; jeg vilde saa gærne have en hyggelig Passiar med Dem og med det samme personlig sige Dem Tak for Deres mærkelig stærke og levende Bog2.

I Begyndelsen af Januar flytter jeg til København.

Glæd mig med et Par Ord, om det forhaabentlig staar saa godt til, at De kan komme her en af de ovennævnte Dage. Rejsen fra Snekkersten til Fredensborg er jo kun 3 kort, Togforbindelsen god, og Tiden bestemmer De selv. Jeg haaber at maatte have den Glæde at se Dem.

Og saa først og fremmest alt godt for Dem og Deres Hjem. God og glædelig Jul og mange gode Hilsener til Dem og Deres Frue og Børnene fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] Julen 1914: kan dateres til senest 21.12.1914, idet næste brev fra VØ er fra 23.12.1914 og der er et (ukendt) brev fra HP til VØ ind imellem. Brevet kan på den anden side heller ikke være meget før 21.12.1914, hvis tidspunktet skal kunne betegnes "Julen 1914". tilbage
[2] Bog: Toldere og Syndere, der udkom 12.12.1914. tilbage