Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jernbanehotellet, Fredensborg. 23. december 1914

bedre hjemme hos Dem

p.t. Jernbanehotellet, Fredensborg
23/12 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev1. Jo – jeg vil naturligvis med Glæde komme til Dem, naar De foretrækker det. Maaske taler vi ogsaa bedre sammen hjemme hos Dem, skønt jeg nok skulde have indrettet det hyggeligt og uforstyrret for Dem her paa Jernbanehotellet. Jeg har længtes efter en saadan Samtale med Dem.

I Juleugen er min Familie herude hos mig. Men vil det passe Dem, at jeg kommer til Dem i Snekkersten enten den 29de eller 30te ds.? Og vil De have, at jeg skal komme med Toget herfra Fredensborg 11¼ eller 132? Det 2 kan blive ganske som De ønsker det. Det vil være godt at mødes med Dem igen.

Jeg er bedrøvet ved at høre, at Deres kære Frue nu er under Lægebehandling paa Hospitalet. Men der er vel godt Haab om Helbredelse? Mine bedste og varmeste Ønsker derom.

Ja, meget vil vi have at tale om, naar vi ses. Og saa bliver det altsaa i Snekkersten den 29de eller 30te, saaledes som De bestemmer det. Send mig blot to Ord paa et Brevkort2.

Paa Gensyn og en hjertelig Hilsen til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Brevkort: kendes ikke. tilbage