Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jernbanehotellet, Fredensborg. 28. december 1914

streng og trykket Tid

p.t. Jernbanehotellet, Fredensborg
28/12 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Det er dog saa trist, og det bedrøver mig meget at høre, at der er indtraadt et Tilbagefald i Deres Hustrus Befindende. Jeg forstaar, hvilken streng og trykket Tid det er for Dem og Deres. Gid det snart maa lyse op – vi trænger alle dertil, hver paa sin Vis.

Og gid jeg maa kunne tilføje: paa godt Gensyn i det nye Aar. Det bringe Dem og Deres kære Frue og Børnene alt godt.

Med hjertelig Hilsen og Haandslag

Deres oprigtig hengivne
Vilh. Østergaard.