Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 3. januar 1915

tager ind til København

Fredensborg, den 3/1 15.

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg vilde være meget ked over, dersom De en Dag kom til Fredensborg og søgte mig forgæves. Derfor disse Linier for at melde, at jeg imorgen tager ind til København for efter Bestemmelsen at blive der et Par Maaneder. Min Adresse – en liden Lejlighed, vi interimistisk har lejet – er Gl. Kongevej 414 Sal (hos Direktøren for Dansk Geneal. Institut, Th. Hauch-Fausbøll).

Skulde det hænde, at De en Dag kommer til den store By og har en Times Tid tilovers, ved De, hvor meget De vilde glæde mig med at se ud til mig. (Et Brevkort 2 kunde De være god at sende Dagen forinden). Saa kunde vi maaske alligevel en Gang i en nær Tid komme til at tale med hinanden. Men selvfølgelig vil dette jo være ganske afhængigt af Deres Frues Befindende. Gid det maa gaa godt og lykkeligt fremad hermed, det ønsker jeg af oprigtigt Sind.

Og saa foreløbig med disse Linier en hjertelig Hilsen til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.