Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bianco Lunos Allé 8. 3. februar 1914

Gave til Borchsenius

p.t. Bianco Lunos Allé 8 Kbhvn. V
den 3/2 14

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg har idag en lille Kommission til Dem paa Sophus Bauditz's og egne Vegne.

Vor fælles gode Ven, Otto Borchsenius, fylder den 17de Marts 70 Aar; vi vilde gærne sammen med andre af hans Venner tilvejebringe en Gave til ham paa Fødselsdagen, og blandt Indbyderne dertil ved vi, at det sikkert særlig vilde glæde Borchsenius at se Deres Navn. Indbydelsen vil desuden formentlig blive underskrevet af: Sophus Bauditz, Otto Benzon, Ernst Bojesen, Jacob Hegel, Betty Hennings, Thor Lange, C. Riis Knudsen1, Sophus Michaëlis,√ P.A. Rosenberg, Ernst v. d. Recke, Olaf Poulsen√ og min Ringhed.

Vil De gøre Otto Borchsenius og os andre den Glæde at give Deres Tilslutning dertil. –

Jeg haaber, at De og alle 2 Deres Kære har det godt. – Jeg har nogle Maaneder boet herinde i København, men nu kan jeg ikke holde det ud længere; i den nærmeste Tid tager jeg tilbage til Fredensborg. Herinde synes jeg, at Ens Pessimisme efterhaanden bliver rent "fanatisk", og jeg er dog egentlig ikke Fanatiker af Temperament!

Efter at De, paa Grund af en skammelig Misforstaaelse, fik en saa usselig slet Frokost – værre end ingen – sidst, De glædede mig med et Besøg paa Fredensborgs "Store Kro" (jeg har ærgret mig derover lige siden), tør jeg ikke mere bede Dem se til mig; men De har mange Gange været i mine Tanker i den sidste Tid. – Jeg beder Dem og Deres Frue modtage en hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

[opad i venstre margin:] P.S. Maa jeg benytte Lejligheden til samtidig at sende Dem Strindbergs mærkelige Drama "Dødedansen", der er udkommet i min Oversættelse for en halv Snes Dage siden.

 
[1] Christen Riis-Knudsen (1863-1932) idealistisk teaterdirektør for Dagmar Teatret 1889-1905. Opfattes af Axel Broe som model for Scholten i Mands Himmerig. tilbage