Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hotel Store Kro, Fredensborg. 1. februar 1913

den rene Idyl i Fredensborg

p.t. Hotel Store Kro, Fredensborg
den 1/2 13

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvis De og Deres Frue beslutter Dem til at bo i Fredensborg, tror jeg virkelig, at jeg har gjort et lille Fund til Dem.

Kun 4-5 Minuters Gang fra Jernbanestationen, men frit og kønt beliggende, findes en lille Villa – "Carma" hedder den – den ejes af en pæn og elskværdig gammel Dame, Frk. Midjord. Villaen har to Lejligheder: i Stueetagen 4 Værelser, hyggelige og rummelige, venlige og sollyse, der vistnok vil blive udlejede for 550, højst 600 Kr., og paa 1ste Sal 3 Værelser aarlig Leje 350 à 400 Kr., eftersom Istandgørelse o.s.v. vil koste.

Den øverste Lejlighed, syntes jeg strax, var for lille til Dem, skønt den maaske nok kunde bruges, saafremt 2 Børnene ikke er hjemme. Men Stueetagen er rent ud henrivende, og Lejen saa billig i Forhold til dens Rummelighed og Hygge, at jeg var helt forbavset, da den gamle Dame nævnede Prisen. Og der er aldeles aabenbart ingen "skjulte Fejler". Men der var til at begynde med den Hage, at nævnte gamle Dame, der bor sammen med en anden pæn Dame, nødig vilde leje Stueetagen ud og flytte ovenpaa. Jeg holdt imidlertid et lille veltalende Foredrag og forklarede, at det dog ogsaa var udmærket at faa en Lejer som Dem, og iaften har jeg faaet Brev om, at Frøken Midjord – saa er Ejerindens Navn – nok vil være villig til at udleje Stuelejligheden, dersom 1ste Sals-Lejligheden er for lille til Dem.

Der er stor Have til Villaen, og det hele er den rene Idyl, lunt og hyggeligt og paa samme Tid 3 rummeligt og ganske "standsmæssigt". Jeg har derfor bedet den gamle Dame om ikke at leje ud, før De har været herude eller givet nærmere Besked, og mit Raad er, at De og Deres Frue ofrer en Dag paa et Fredensborg-Besøg helst saa snart som De kan. Jeg er helt glad paa Deres Vegne over at have faaet Kig paa den Bolig, og nu faar De og Deres Frue jo selv dømme, om jeg har taget fejl.

Jeg glæder mig ogsaa til at se Dem og Deres elskværdige Frue herude. Jeg vil raade til at tage med Nordbanetoget enten 1010 eller 1220; saa er De herude i god Tid paa Dagen. Men De vil nok være god at sende mig et Brevkort med et Par Ord om, hvilken Dag De kommer, for at jeg ikke – hvad der forøvrigt sjelden sker – tilfældig skulde være borte herfra. –

Tak for Deres venlige Brev og for Indbydelsen til at besøge Dem i Gentofte. Men det er yderst sjelden, 4 jeg tager til Byen. Jeg har Skræk baade for Hovedstaden – og for Mennesker i Almindelighed. Den sidste "Affære" har ikke gjort mig glad ved dem; jeg har i denne Sag set saa megen Ynk og Svig, at selv min velgørende – men vistnok altfor naive – Optimisme har faaet et alvorligt Knæk. Jeg skal have ondt ved at glemme, hvad jeg har oplevet i Januar Maaned 1913!

Kære Henrik Pontoppidan – jeg vilde være glad ved at se Dem herude, dobbelt glad, dersom jeg virkelig skulde have fundet en god Bolig til Dem og Deres Frue.

Med hjerteligst Hilsen til Dem begge

Deres hengivne
Vilh. Østergaard