Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stenløse. 8. april 1938

den klare Enkelhed

Stenløse. Den 8. April 1938

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres smukke og stærke Bog "Arv og Gæld", som min Kone og jeg har haft megen Glæde af at læse. Det var godt, De bestemte Dem til at udgive den. Der er Brug for Deres stærke Stemme nu, og Modtagelsen viser, at De har Ørenlyd herhjemme som faa andre. Deres Appel til dansk Aandsliv vil ikke undlade at gøre sin Virkning. Jeg vedlægger et Eksemplar af Arbejderbladet med en Kronik om Deres Bog af Forfatteren Ebbe Neergaard, der varmt paaviser Sammenhængen 2 mellem Deres Sinds menneskelige Styrke og den klare Enkelhed i Deres Sprog, som han – med Rette synes jeg – betragter som Udgangspunkt for en sproglig Fornyelse. Da Sprog og Tanke er uadskillelige, vil det igen sige, at vi har Lov at vente os mere aandelig Holdning herhjemme.

Hvordan lever De? Min Kone og jeg har ofte talt om at ringe Dem op og melde vort Besøg, men hidtil er det af indre – lykkelige – Familiegrunde1 blevet derved. Om en Maaned eller halvanden er min Kone igen helt mobil; men saa er vi til Gengæld én mere – og én som den første Tid kun tillader begrænsede Udflugter, som f. Eks. en hastig Kaffevisit.

3 Søibergs "En Kvindes Kamp" var en glædelig Overraskelse. Han er i den Bog kommet herlig ned paa Jorden og giver sig i Kast med Virkeligheden uden at betjene sig af kunstige Lyseffekter. Maatte han nu faa Glæde af Værket.

Vi sender Dem hjærtelige Hilsener fra vort vindomsuste Bo, hvor Stormen nu i 2-3 Uger har kogt med en Lyd af evig Brænding. Maaske er det Blæsten der gør, at vi er saa raske. Vi har saa at sige ikke haft Sygdom i Vinter, kun nu og da en Sengedag med Snue.

Mange gode Ønsker fra os fire

Deres hengivne Ven
Martin Andersen Nexø

 
[1] Familiegrunde: datteren May fødtes 31.5.1938. tilbage