Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. juni 1938

Familjeforøgelse

22.6.38. Holmegårdsvej 2.
Chl.1

Kære Andersen-Nexø!

Tak for Deres Brev, og min hjerteligste Lykønskning til Deres Hustru og Dem selv i Anledning af den nye Familjeforøgelse. De, som nu nærmer Dem de 70, har Grund til at være stolt over endnu at kunne sætte stærke og sunde Børn i Verden. Jeg for mit Vedkommende må nøjes med Glæden ved den lykkelige Ankomst af Oldebørn. Den Dag for nogen Tid siden, da De og Deres Hustru var her, ventede jeg netop igen et Barnebarnsbarns Fødsel og var i den Anledning lidt urolig. Barnet kom også Dagen efter – en rask og kvik lille Pige2.

2 Som De ser, er jeg endnu i København. Men Kufferterne er kommen ned fra Loftet, og om to Dage bryder jeg op. Som sædvanlig skal jeg være Feriebarn hos min Datter og Svigersøn i Rørvig.

En rigtig god Sommer for Dem og hele Familjen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Stenløse". Poststemplet "Charlottenlund 22 JUN 1938; 1500". tilbage
[2] Pige: Vibeke, datter af Tove Thomsen. tilbage