Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. januar 1939

en Mørke- og Slagtetid

21. Jan. 39. Holmegårdsvej 2
Chl.1

Kære Andersen-Nexø!

Forhåbenlig har De gættet Grunden til, at jeg ikke har ladet høre fra mig, skønt De for mere end 3 Uger siden viste mig den Elskværdighed at sende mig Deres nye Bog2. Jeg har ikke været rask, og har endnu dårligt nok Kræfter til at holde på en Pen. Men nu skal der alligevel ikke gå flere Uger hen, uden at jeg har fået sagt Dem Tak for Bogen med det forjættelsesfulde Navn. Deres lyse Tro på den kommende Tid kan jeg dog ikke dele med Dem. Vi skal i hvert Fald først gennem en Rædselsperiode, som der er Grund til at grue for. Man kan jo næsten ikke åbne en Avis uden at møde nye Forbud på en Mørke- og Slagtetid, værre end nogen tidligere. For de 80-årige er der ganske vist det Håb, at deres Øjne rimeligvis er lukkede, inden den kommer. Men det er en fæl Trøst at ty til.

Jeg sender Dem og Deres Hustru mine bedste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. M. Andersen-Nexø / Stenløse St. / (Sjælland)". Frimærke(r) med poststempel fraklippet. tilbage
[2] Bog: Mod Lyset, 1938. tilbage