Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 18. marts 1915

volder mig megen Glæde

"Gryet" Espergærde 18-3-15

Kære Henrik Pontoppidan!

Paa en Fodtur til Helsingør i Eftermiddag stansede jeg ved Deres Dør for at meddele Dem, at den omtalte Bog1 til Fordel for Skjoldborg skal ud i Slutningen af April – og spørge Dem, om De kan tænke Dem at have Deres Bidrag færdigt ved Udgangen af denne Maaned. Jeg traf Dem uheldigvis ikke hjemme og beder Dem derfor om et Par Ord paa et Kort.

Jeg er lige kommet hjem fra en Foredragsturné i Jylland, som foregik med Fanden paa Ryggen 2 eller værre endnu med Sygdommen i Kroppen. Imidlertid gik det godt, og jeg er nu igen i fuld Vigeur.

Hvordan staar det til hos Dem? Jeg havde i Eftermiddags en Fornemmelse af at det ikke var allerbedst med Fruen. Vil De overbringe hende mine og min Kones bedste Ønsker.

Jeg er nu i fuld Gang med "Toldere og Syndere" som volder mig megen Glæde. Naar jeg er færdig med Læsningen skal jeg skrive og takke Dem rigtigt for denne tungt vejende Bog

Med de bedste Hilsener
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

 
[1] Bog: se herom i Nexøs brev til Jeppe Aakjær 1.3.1915 og i bibliografien HPF, s. 309. tilbage