Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Snekkersten. 19. marts 1915

på Vandring om Eftermiddagen

Snekkersten.
19.3.15.1

Kære Andersen-Nexø!

Det var kedeligt, jeg gik Glip af Deres Besøg. Om Eftermiddagen er jeg gerne på Vandring. Mit Bidrag til Skjoldborg-Bogen skal jeg sende Dem inden 1st April.

Det glæder mig at vide, at De nu er kommen til Kræfter og kan arbejde. Jeg selv skulde gerne have haft en Bog ud i dette Forår; men min Kones Sygdom har nu i 6 Måneder holdt mig i en bekymret Spænding, som naturligvis ikke har været god for Arbejdet.

Jeg havde stor Glæde af mit lille 2 Besøg hos Dem. Der var i Deres Hjem alt, hvad et Hjem skal rumme, lige til den gamle Bedstemor, som nødig må undværes.

Jeg beder Dem hilse dem alle fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Endnu et. Gør mig den Tjeneste at opsætte Deres Dom om min Bog, indtil den ligger færdig. Det er√ jo nødtvungent, jeg udgiver den i Brudstykker. Jeg har ikke Råd til at vente med Honoraret.

 
[1] Vedlagt en konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / "Gryet" / Espergærde". Poststemplet: "Snekkersten 20.3.15". tilbage