Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Snekkersten. 21. april 1915

Slutningen griber stærkt

Snekkersten
21.4.151

Kære Andersen-Nexø!

Jeg har naturligvis for længe siden læst Deres Skuespil2, hvis kvindelige Hovedskikkelse stadig lever i mig og beskæftiger mine Tanker. Til Trods for, at Stykkets øvrige Personer ikke betyder meget, er der noget virkelig monumentalt over dette Drama, og Slutningen griber stærkt. Jeg kan kun ikke forstå, at De har gjort Sønnen så ringe. Han kunde have√ været ussel uden – som nu – at være en Fare for den tragiske Virkning. Jeg har ikke noget Sted set, at Stykket 2 er blevet antaget af noget Teater3. Men det kommer vel nok frem.

Når jeg først nu sender Dem min Tak for dets venlige Tilsendelse, er det, fordi jeg gerne samtidig havde villet meddele Dem, at Hr. Direktør Mathiesen4 i "Danmark"5 havde ladet høre fra sig. Det har han imidlertid endnu ikke, og forleden, da jeg var i København, forsøgte jeg 3 Gange forgæves at få ham fat i Telefonen. Jeg veed ikke ret, hvorledes jeg skal opfatte denne Tavshed. At en Forretningsmand så hårdnakket√ nægter sig hjemme i Forretningstiden, ser ikke godt ud.

Modtag venlige Hilsner fra Deres hengivne

H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt en konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / "Gryet" / Espergærde". Poststemplet: "Snekkersten 22.4.15". tilbage
[2] Skuespil: Folkene paa Dangaarden, Drama i 3 Akter. tilbage
[3] Teater: stykket havde premiere på Aarhus Teater 29.1.1919. tilbage
[4] Mathiesen: Heinrich Mathiasen. tilbage
[5] Danmark: kunstforlaget Danmark, især kendt fra Jules Verne-bøgerne, der udsendtes i millionoplag og solgtes direkte til læserne uden om boghandlerne. Forlaget synes at forsvinde omkring 1915. tilbage