Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 14. maj 1915

Smøleri

"Gryet" Espergærde 14 Maj 1915

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres gode Ord om "Folkene paa Dangaarden".

Jeg har været inde og blev ked af det, da jeg saa, at De endnu ikke havde faaet Honoraret fra "Danmark". Forhaabentlig er det nu forlængst gaaet i Orden? Hvis ikke, vilde jeg være Dem taknemmelig for at faa det at vide. Jeg skal nemlig til Byen i Morgen (Tog 9,46 Form.) og vilde saa paatale Smøleriet. Vil De 2 ikke enten sende et Par Ord i et Telegram eller ringe Besked Telefon F. Nathan Espergærde. Blot De i Telefonen siger Pengene ankommet, (eller Negativen) saa bringer Folkene mig Beskeden.

Jeg har tidt Lyst til at se til Dem, men da jeg er bange for at bringe Forstyrrelse, bliver det ved Lysten. Forhaabentlig er der Fremgang med Deres Hustru. Kommer De paa en af Deres Fodvandringer til disse Trakter, kigger De vel indenfor.

De bedste Hilsener fra Hjem til Hjem

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø