Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Snekkersten. 24. oktober 1915

den gamle Elendighed

Snekkersten.
24.10.15.1

Kære Andersen-Nexø!

Jeg skulde netop have Pennen fat for at sige Dem Tak for Deres Bog2. Den er frisk og livsvarm som alt, hvad der kommer fra Naturens egen Hånd, og dertil formet med en Sprogkunst, der som i Leg behersker Tidens lyriske Prosa. Den lille Bog vil De sikkert glæde mange med. Forhåbenlig bringer den Dem selv både Glæde og Udbytte.

Jeg vilde gerne have set Dem, også gerne have hørt om det faglige Anliggende3, 2 De ønsker drøftet; men i Øjeblikket kan jeg slet ikke få mine Tanker ud over Dagen og Vejen, fordi min Kone igen er bleven meget syg. Sommeren havde givet noget Håb; men med det voksende Vintermørke synes alt at skulle vende tilbage til den gamle Elendighed med dens vedvarende Ængstelser, dens stadige Uro for, hvad den næste Time kan bringe.

Såsnart Tingene bedres, skal De atter høre fra mig.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt en konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / "Gryet" / Espergærde". Poststemplet: "Snekkersten 24.10.15". tilbage
[2] Bog: antagelig Under Himmelen den blaa, 1915. tilbage
[3] Anliggende: muligvis etableringen af et salgsbureau som Nexø omtaler i et brev til Marie Bregendahl (Skjerbæks note). tilbage