Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 31. december 1915

holder mest af Mads Vestrup

Gryet Espergærde 31 Decbr. 1915

Kære Henrik Pontoppidan!

Allerførst Tak for Deres sidste Bog, hvis brede stærke Mæle jeg helt er fyldt af. At læse "Enslevs Død" har været igen engang at lade sig vugge ned ad Livets brede tungtflydende Strøm; bagefter har jeg i Sindet, ikke en Bog men et Stykke Verden. Jeg ved De ikke sætter Pris paa Udtalelser om Værket, før det foreligger færdigt. Jeg ser det heller ikke i sin fulde Sammenhæng endnu. Men jeg kunde have Lyst til at føje til mine Bemærkninger ovenfor, at naar jeg nu tænker paa de Mennesker, der kommer mig i Møde i Deres store Værk, holder jeg denne Gang mest af Mads Vestrup. Han fylder mit Sind med Medfølelse som ingen af de andre; jeg tror aldrig jeg i Literaturen har truffet en Skikkelse, der i den Grad virkede paa mig som mit Medmenneske.

De har haft et strængt Aar. Jeg haaber 2 der nu ved det nye Aars Tærskel er Lysning og ønsker Dem et rigtig godt 1916.

Med venlige Hilsener
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø