Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Snekkersten. 25. september 1917

tvunget til Isolation

Snekkersten.
25.9.17.

Kære Andersen-Nexø!

Medfølgende Bog1 har ligget her i 3 Fjerdingår og ventet på en Lejlighed, da jeg personlig kunde bringe Dem den. Det sidste er ikke lykkedes mig, og nu må jeg sende Dem den med Posten, da jeg står i Begreb med at flytte fra Egnen. I de fire År, jeg har boet her, har Naboskabet ikke påvirket os på den Måde, at vi just har overhængt hinanden. Jeg har ofte følt det som et Savn, at vi næsten aldrig såes; men jeg veed godt, at jeg selv har den væsenligste Skyld. Forholdene 2 i mit Hjem, min Kones vedvarende Sygelighed, har tvunget mig til Isolation.

Modtag nu Bogen som min Afskedshilsen. Jeg var, som sagt, helst kommen selv; men i Sommer var De ikke hjemme, og nu har jeg for travlt med Indpakning.

De venligste Hilsner også til Deres Hustru fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage