Martin Andersen Nexø til Jeppe Aakjær
Sendt fra Espergærde. 1. marts 1915

passende forlange 100 kr.

"Gryet" Espergærde 1-3-15

Kære Jeppe Aakjær!

Kunstforlaget "Danmark" vil udgive en Bog, hvis Overskud skulde tilfalde Johan Skjoldborg […] Bogen skulde bestaa af en halv Snes Noveller af Forfattere af et vist socialt – eller maaske folkeligt – Præg. Dig, mig, A.C. Andersen, Pontoppidan, Søiberg, M. Bregendahl o.s.v. […] Jeg har […] stillet som Betingelse at der betaltes Honorar, hvad Forlaget ogsaa er gaaet ind paa. Du vil passende kunne forlange 100 Kr. for din Novelle. […]

Din hengivne
Martin Andersen Nexø

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage