Johanne/Jeanne Nathansen til Henrik Pontoppidan
9. oktober 1934

på Rekreation i Bagsværd

[Brevkort med motiv "Haraldsgave. Flisehaven" adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2 / Charlottenlund
[poststemplet:] København 9.10.1934.

Haraldsgave pr. Bagsværd.

Kære Hr. Pontoppidan

Da min Mand endnu ikke er i Stand til selv at skrive, beder han mig sende Dem denne lille Hilsen. Vi haaber, at De nu er i god Bedring. Af omstaaende Billede kan De se, hvordan vi bor. Altanen til venstre med Døre og Vindue (mod Syd) er vor.

Hjærtelig Hilsen fra os begge

Deres hengivne
Johanne Nathansen