Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. juli 1934

Råd om Sygepleje og Rekreation


29de Juli 34.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Nathansen!

Ved min Hjemkomst fra Sydsjælland, hvor jeg atter i År tilbragte Fødselsdagen hos min Svoger sammen med Else, hendes Mand og Børn, fandt jeg blandt de Postsager, der var omadresseret i Rørvig, et Brev fra Deres Frue med den triste Meddelelse, at De var syg efter en Halsbetændelse og endogså måtte have Sygeplejehjælp. Jeg kender af egen Erfaring, hvor fælt en sådan Angina kan tumle med En, ikke alene under selve Anfaldet, men – næsten endnu værre – bagefter. Det er med den Sygdom som med Influenza; det er√ Nachspielet, der er det uartigste, i hvert Fald det langvarigste. Deres Frue skriver ikke noget om, hvor længe De har været dårlig, men forhåbenlig er Eftervirkningens længste Tid nu overstået, så De kan nå et genvinde Kræfterne, inden Sommeren slutter. Vi er jo endnu i Juli, så der kan være mange smukke Solskinsdage tilbage af denne på Sol så 2 forbavsende rige Sommer. Og nu bliver de overfyldte Rekreationssteder snart tomme for Mennesker, og nye Gæster er i Avgust særlig velkomne. Silkeborg Bad, som Deres Frue ønsker Oplysninger om, kender jeg kun af Omtale; men en ældre√ Dame af mit Bekendtskab, der i Øjeblikket opholder sig der, anbefaler det stærkt. Hun skriver: "Her er dejligt, og jeg befinder mig som sædvanligt uhyre vel her." Egnen kender De jo, og nu blomstrer Lyngen og gør den dobbelt skøn.

Jeg selv er vendt tilbage med nye Mumlerier i den syge Kind; men jeg håber, det er noget forbigående, som vil fortage sig, når jeg atter glider ind i en rolig og dydig Hængekøje-Tilværelse. Lev nu så vel, som det under forhåndenværende Forhold kan gøres, og hils Deres Frue og bring hende min Tak for venligt Fødselsdagsbrev.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.