Henrik Pontoppidan til Johanne/Jeanne Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. november 1934

Marcel Prousts Papirkurv


13.11.34.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Fru Nathansen!

Modtag min Tak for det venlige Kort forleden. Det glædede mig, at De befandt Dem efter Forholdene ganske godt, og at der også var en – omend langsom – Bedring at spore i Deres Mands Befindende. Selv har jeg jo også i snart 3 Måneder været Patient, – det var en lille Hjerneblødning, der fremkaldte Lammelse af Øjnenes Bevægemuskler, og stadig gør mig√ halvvejs blind, idet de to Synsbilleder ikke vil forenes. Jeg skriver således disse Linjer med Briller, af hvis Glas det ene er sort og altså uigennemsigtig, da jeg ellers som fulde Folk ser dobbelt.

Jeg lånte i Foråret af Deres Mand to Bind af Marcel Proust' forvirrede Roman (en Papirkurv, hvori han har kastet alle Slags, ofte så ypperlige, Indfald og Iagttagelser) til Sommerlæsning. Det ene Bind fik jeg læst, inden mit Syn tog Skade, og jeg sender det her med Tak for Lån. Det andet vil jeg gerne have Lov til at beholde indtil jeg – som jeg håber – igen kan√ begynde at 2 bruge mine Øjne til Læsning. Jeg benytter Lejligheden til at sende en Bog, der måske på Grund af Emnet vil kunne interessere Deres Mand lidt. Den skal ikke sendes tilbage.

Med Ønsket om alt godt for Dem begge

Deres hengivne
H. Pontoppidan.