Henrik Pontoppidan til Johanne/Jeanne Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. oktober 1932

Magisterens Kattevenlighed


11 Oktb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Fru Nathansen!

Tak for venlig Tilsendelse af de to Udklip, som jeg er efter Ønske tilbagesender. Magisteren1 er jo meget venlig, men det er en Kattevenlighed med nødtvungent tilbagetrukne Kløer. Han røber det straks i Begyndelsen, at han havde håbet at få Lejlighed til at flå, og i Grunden er ærgerlig over at måtte vise sig √ anerkendende. I hvert Fald står den Tone, der går gennem Artiklen, ganske i Strid med dens uforbeholdne Lovord.

Jeg sender venlig Hilsen til Dem begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Magisteren: Skjerbæk formoder at Magisteren er Harald Nielsen. En mulighed: Harald Nielsens anmeldelse af Mendel Philipsen & Søn i Frederikborg Amts Avis 21.9.1932, men IKKE SET. tilbage