Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mørdrup, Espergærde. 6. juni 1919

rart at have Dem indenfor Skudvidde

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Saunte [poststemplet:] Espergærde 6.6.19.

Mørdrup pr. Espergærde 6.6.19.

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Kort. Hvis ikke Skybrud eller anden vis major lægger mig Hindringer i Vejen, kommer jeg til Saunte Station imorgen Lørdag med Toget, der er i Saunte 3,22. Jeg glæder mig meget til at se Dem – ogsaa jeg længes efter en god gammel Passiar. Er det rigtigt, at De har faaet Lejlighed paa Christianshavn til Efteraaret – det bliver rart igen at have Dem indenfor Skudvidde. Jeg længes tit efter de Ture, vi i tidligere Somre gik herude, jeg cykler næsten daglig 2 forbi Vejen op til Snekkersten Station og beklager, at De ikke mere boer dèr. Alting er saa splittet og oprevet, at man dobbelt savner de faa, som man i Venskab har sluttet sig til.

Altsaa, paa glædeligt Gensyn imorgen!

Deres
H. N.