Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 14. februar 1910

sandt og dog sympathetisk

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
14/2 1910.

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg takker Dem meget for den Bjørnson-Skildring1, De har sendt mig. Den giver saa fuldstændigt Udtryk for noget, jeg ofte har følt overfor Bjørnson, og jeg er meget glad over at kunne bringe et saa sandt og dog sympathetisk Billede af ham.

Jeg haaber, at De samtidig med dette Brev modtager en Anvisning fra Forlaget. Medfølgende Kvittering bedes De udfylde og sende mig. Kunde vi ikke have den Aftale, at De altid selv opgiver, hvilket Honorar, De ønsker? Det afgørende er, at De føler Lyst til ar 2 skrive i "Tilskueren", der til enhver Tid staar til Deres Disposition.

Med Tak og venlig Hilsen

Deres hengivne
Poul Levin

 
[1] Bjørnson-Skildring: "Gubben fra Aulestad" der blev trykt i Tilskueren maj 1910. tilbage