Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 21. september 1910

En Forhistorie

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
21/9 1910.

Kære Hr. Pontoppidan!

Da De staar i Begreb med at rejse, antager jeg, at det er mest praktisk allerede nu at sende Dem indlagte Anvisning.

Jeg takker Dem meget, fordi De har villet sende "Tilskueren" det udmærkede Forspil1, og jeg udtaler de bedste Ønsker for den stort anlagte Roman, De sikkert i Øjeblikket arbejder paa.

Deres hengivne
Poul Levin

 
[1] Forspil: "En Forhistorie", der kom i Tilskueren i oktober 1910. tilbage