Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 4. november 1911

en Slags Festskrift

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
4/11 1911.

Kære Hr. Pontoppidan!

Først maa De undskylde, at jeg forfølger Dem helt ned til Wiesbaden, men hvad har en Redaktør Respekt for?

Georg Brandes fylder til Februar 70 Aar, og det er Meningen, at "Tilskueren" i den Anledning skal udkomme i udvidet Form som en Slags Festskrift. Jeg har henvendt mig til en Række af Videnskabsmænd og Digtere og bedt dem om at belyse Brandes' Værk og Væsen, og skønt De vel – og forhaabentlig – er optaget af Deres nye Bog, synes 2 jeg ikke, at De maa undværes. Vil De ikke skrive noget – et Minde, et Indtryk, hvad som helst af hvilken som helst Størrelse?

Jeg vil være Dem meget taknemlig for et snarligt Svar1.

Med venlig Hilsen

Deres heng.
Poul Levin

 
[1] Svar: kendes ikke, men Pontoppidan bidrog ikke til det planlagte nummer af Tilskueren. tilbage