Dina Lea til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 19. januar 1935

professorkonkurrence

Kbh [lørdag] 19-1-1935

Kjære herr Pontoppidan!

Tusen takk for sist! Det var en vidunderlig eftermiddag. –

Jeg må fortelle Dem at jeg nu har set "Professor Labri" som De engang nævnte1. Og det var umådelig morsomt. – Jeg gikk hen for at se de historiske films2, – rettere: for at se Georg Brandes hvilket var en oplevelse, selv om det bare varte nogen minutter. – Til sist optrådte "professor Labri" både på gramofon og i egen person. –

Men for å tale om virkelige professorer 2 så må jeg si at jeg har fulgt med i avisen, i konkurrancen, – (så godt som man kan når man selv er utenfor faget.) – "Politiken" har hat lange referater hver dag jo. – Og tenkte på Dem som nesten er impliceret, og syntes det var så spendende. – Idag har jeg ikke set avisen3, men hørte om utfaldet –

Men så er vel Deres svigersøn selvskreven neste gang. –

Atter tusen takk for sist. –

Mange hilsner fra

Deres hengivne
Dina Lea

 
[1] nævnte: skriftlig skete det i Randglose 25 (1930) hvori også Kinck optales. tilbage
[2] historiske films: formentlig filmen "40 Aar der gik", et "Tilbageblik over vor Tids største Begivenheder skildret af Film-Kameraet", der gik i "Grand-Teatret" i Mikkelbryggersgade. tilbage
[3] avisen: Iflg. Politiken 19.1.1935 valgtes Dahl-Iversen efter fire timers votering enstemmigt til det ledige professorat i kirurgi. Der var syv ansøgere, deriblandt Pontoppidans svigersøn Einar Thomsen. Professorkonkurrencen begyndte 8.1.1935 og ialt 21 forelæsninger blev afholdt. tilbage