Henrik Pontoppidan til Dina Lea
3. januar 1935

gennemgående en heldig Hånd

3.1.35

Kære Frk Lea!

Tak for Deres Nytårshilsen, og modtag selv de bedste Ønsker for 1935. Jeg tilbagesender samtidigt Manuskriptet til Deres Ibsen-Artikel, som De gav mig at læse. Det er jo Vanskeligheden ved sådanne Lexikon-Arbejder, at Biografien, der for almindelige Læsere er Hovedsagen, let bliver det underordnede og skydes i Baggrunden for den kritiske Undersøgelse og Bestemmelse af Forfatterskabet. Det forekommer mig dog, at De gennemgående har haft en heldig Hånd og givet hver Del, hvad der tilkommer den.

2 Forhåbenlig vil jeg også i dette nye År af og til få Lejlighed til at se Dem her. Skade blot, at min Hørelse År for År1 tager af og snart gør mig det umuligt at føre en virkelig Samtale. Men med Alderen må man jo finde sig i adskilligt af den Slags, også

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] < År og for År tilbage