Henrik Pontoppidan til Dina Lea
5. april 1935

Søndagsfrokost

5.4.35

Kære Frk Lea!

Gennem Frk. Larsen modtog De forhåbenlig i sin Tid min Tak for Deres smukke Blomsterhilsen. Jeg var jo Patient den Gang efter et uvelkomment Besøg af Md. Influenza. Det var ingen alvorlig Affære; men der er jo den Ejendommelighed ved den Sygdom, at selv et let Anfald kan have langvarige og besværlige Eftervirkninger. Således gik det også mig, og endnu er jeg mærkelig afkræftet. Alligevel vil jeg driste mig til at bede Dem og et Par andre 2 Bekendte om at spise Frokost her på Søndag, d. 7de, Klk 12½. Dersom De har Lyst til at komme, og Dag og Tid passer Dem, vær da så god at ringe Frk. Larsen op og giv hende Besked.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan