F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stormgade 12. 16. januar 1933

den påtænkte Afslutning

16/1 33. Stormgade 12

Kjære Henrik Pontoppidan.

Til Trods for den forgjæves Ulejlighed jeg i sin Tid forvoldte Dem, sender jeg alligevel et Expl. til Beskuelse, eventl. til Læsning. – Hvis De har Forbindelse med M Galschiøtt og tror at han endnu bryder sig om slige Sager, beder jeg Dem sende ham Bogen tillåns; mere tror jeg ikke han i sin nuværende Alder bryder sig om. 2 Min Plan om at ende Bogen med min store Dommedagsdrøm, fik jeg forkludret af yngre Rådgiveres Indblanding. Jeg har forlængst indset at jeg derved begik en stor Fejl, men gjort Gjerning o.s.v. Jeg er på det Rene med at Bogen havde fået meget mere Vægt og Anseelse med den påtænkte Afslutning end den nu har1.

Med mange Hilsner

Deres F Hendriksen

 
[1] Hendrichsen udsendte i 1936 el. 1937 drømmen som Et lille Tillæg til Mennesker og Oplevelser. tilbage