Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. oktober 1932

den store Jordrystelse


13d Oktb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Fr. Hendriksen!

Jeg vilde i Deres Sted ikke et Øjeblik betænke mig på at anvende det ejendommelige lille Drømmebillede som Slutningsvignet i Deres Mindebog1. Det er karakterfuldt og stærkt som et Træsnit fra en gammel Eventyrbog. Tanken, som udtrykkes deri, har jeg iøvrigt virkelig fundet berørt i et middelalderligt Folkeeventyr (som jeg for mangfoldige År siden benyttede i en "Krønike", som jeg gav Titlen "Menneskenes Børn"). Men mellem den Gang og nu ligger den store Jordrystelse, Verdenskrigen, og desuden så meget andet, der har gjort os Forestillingen om en Verdensundergang til noget mere end en Film.

Så blot min Lykønskning til Fuldendelsen af Levnedsbogen. Jeg forstår, at De kan have været ængstelig for, at der var kommen Forhindringer af den ene eller den anden Art. De bedste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Mindebog: Mennesker og Oplevelser, som kom i 2. udgave 1932. Drømmebilledet er ikke medtaget; se flg. brev fra FH. tilbage