Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
16. september 1890

ville vække Forargelse

[påtegnet: 190]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan
Den 16 September 1890

Efter nu at have gjennemlæst vedlagte Korrekturark tillader jeg mig at meddele Dem, at jeg gjerne vil forlægge denne lille Bog1 paa de af Dem nærmere angivne Betingelser, men dog kun saafremt De gaar ind paa at omtalte udelade to af Fortællingerne Sct. Peders List og Præsten og Herremanden. Disse Fortællinger ville efter min Mening vække Forargelse hos mange. Da Bogens Størrelse jo ikke godt taaler yderligere at formindskes vilde det vel være bedst at erstatte det fjernede med to nye Fortællinger, som jeg i eventuelt Tilfælde tillader mig at udbeder en hel Gjennemlæsning før den sættes.

[Jacob Hegel]

 
[1] Bog: Krøniker, der udkom i okt. 1890 på Philipsens forlag. tilbage