Axel Garde til Henrik Pontoppidan
9. december 1920

overlade Novellestof

9/12 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Gennem Kontorchef Smith har jeg faaet forebragt Deres Ønske om at overlade Illustreret Tidende en Del Novellestof1. Dette falder godt i Traad med andre Planer, vi har i den Retning, og vi skal, saasnart den værste Travlhed er overstaaet, sætte os i Forbindelse med Illustreret Tidende.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
sign. Axel Garde

 
[1] Novellestof: "Menneskenes Børn" i Illustreret Tidende 23.1.1921 (optryk fra Krøniker, 2. udg., 1899). tilbage