Axel Garde til Henrik Pontoppidan
21. juni 1921

fra Svenska Akademiet

21/6 21

Hr. Henrik Pontoppidan

I Henhold til Telefonsamtale skal vi meddele, at vi netop i Dag har omadresseret en Postpakke til Dem fra Svenska Akademiet, Stockholm. Formentlig indeholder denne Pakke, som De altsaa vil modtage i Dag eller i Morgen, den efterlyste Bog fra1 Nobel-Stiftelsen.

Ærbødigst
sign. Thuresen2

 
[1] fra: ordet er skjult i kopibogens fals. Der kan muligvis også stå om. tilbage
[2] Thuresen: Frithjof Thuresen (f. 1887) var fuldmægtig på Gyldendal. tilbage