Axel Garde til Henrik Pontoppidan
25. august 1920

Karl Rønnings Udkast

25/8 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Tak for Slutningen af "Hans Kvast og Melusine". Trykkeriet er i fuld Gang med Opsætningen, og De har vist allerede nu modtaget Korrektur paa en Del Ark, og Resten følger meget hurtigt.

Vi skal gerne sende Bud efter de leverede heftede Eksemplarer af "Det forjættede Land" og "Lykke-Per" og sende Dem de to ønskede Bøger. "Brødrene Karamassow" er dog udsolgt, men vi gør Forsøg paa at fremskaffe et Eksemplar. Hvis det ikke lykkes, maa jeg bede Dem vente, indtil vor nye store Udgave af Dostojewskis Skrifter (ved Ejnar Thomassen) kommer, antagelig til næste Aar. Hvis De faar Brug for flere indb. Eksemplarer, beder jeg Dem sige til.

Karl Rønnings Udkast til Omslagsbilledet paa "Hans Kvast og Melusine" kan jeg sende en af Dagene.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde