Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 21. august 1920

Høffding og Dostojewski

Overgaden n. Vandet 15.
21.8.20.

Kære Hr. Garde!

Jeg har ventet på de første Korrekturark, men ventet forgæves. Nu vil jeg alligevel sende Dem Slutningen, skønt jeg egenlig skulde sammenligne et Punkt i denne med et andet, som vistnok findes i 1st Kap. Men det kan nu være!

Som jeg vistnok skrev til Dem sidst, holdes jeg kun tilbage her i Byen af det dårlige Vejr. Hvorledes det skal gå med Korrekturerne, dersom Sommeren vender tilbage, veed jeg ikke ret; men det er i alle Tilfælde bedst at sende dem hertil, så får jeg dem sikrest i Hænde.

Jeg takker for de tilsendte Ekpl. af "Det f. Land"s og "Lykke-Pers" nye Oplag og for de indb. Ekpl, der i en Følgeskrivelse stilles mig i Udsigt. De sidste vil jeg sætte Pris på at få (til Gave-Ekpl), hvorimod jeg, ærlig talt, ikke har Brug for de andre og også dårligt Plads til dem, hvorfor jeg egentlig helst så', at De vilde tage dem tilbage. Kunde vi ikke gøre en Byttehandel, så jeg til Gengæld fik f.Eks. Høffdings "Den store Humor"1 og Dostojewskis "Brødrene K."2 Begge Bøgerne er, så vidt jeg ved, udkomne hos Gyldendal.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Den store Humor med undertitlen: En psykologisk Studie, 1916. tilbage
[2] Brødrene Karamasov: udkom i 2 bind på Gyldendal i 1915 i norsk oversættelse ved Olaf Broch. (Den første danske oversættelse kom i 1889). tilbage