Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 11. august 1920

Fortællingen vil fylde ti Ark


 
11.8.20.
Overgaden n. Vandet 15.

Kære Hr. Axel Garde!

Jeg tilbagesender hermed Prøvesiden, som jeg finder rigtig pæn. For at være fuldkommen sikker på, at Fortællingen vil fylde ti Ark, var det måske rigtigst at gøre Siden een Linje kortere√ og tage lidt af Linjebredden. Ellers kommer det vist til at knibe.

Jeg håber, at Bogen nu må blive sat i Arbejde, da jeg bare venter på lidt godt Vejr for at tage herfra Byen.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan