Axel Garde til Henrik Pontoppidan
10. august 1920

Scenen ved Sygesengen

10/8 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Tak for Manuskriptsiderne, som jeg rigtigt har modtaget i Dag. Jeg vedlægger en ny Prøveside, hvorefter Bogen vil fylde de ca. 10 Ark, den nødig maa komme ned under. Jeg synes, Siden er pæn. Hvad mener De om den? Naar vi faar Tegnerens Resultat af Scenen ved Sygesengen, sender vi Tegningen til Dem, inden vi lader den reproducere.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. A. G.