Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 9. august 1920

Omslagsbillede


 
9.8.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Garde!

Gennem Telefonen har jeg fået at vide, at det nu igen er Dem, der står på Kommandobroen i Klareboderne. – Her sender jeg Fortsættelsen af mit gennemsete Manuskript (fra Side 64-135). De sidste 40 Sider følger om et Par Dage.

Jeg beder Dem lægge Mærke til et Par Blade, som jeg gerne vil have indskudt i min tidligere Sending ved Side 49. De ligger øverst.

Hvad nu et Motiv til et Omslagsbillede angår, da vil jeg foreslå at illustrere Siderne 112-14. Tror De ikke, at den lille Scene vil egne sig ganske godt 2 for Øjemedet?

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan