Axel Garde til Henrik Pontoppidan
30. juli 1920

udbetale Honoraret straks

30/7 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Nej, saa megen Tiltro har vi dog ogsaa til "Hans Kvast og Melusine", at vi ikke har nogen Ængstelse for at udbetale Honoraret straks ved Bogens Trykning, det Bevis maa vi nok have Lov at give Dem, selv uden at betragte det som Gengæld for Deres Tilbud.

Hvad Prøvesiden angaar, kan vi jo sagtens finde en Side, som vil tiltale Dem mere, Hovedsagen er blot, at Bogen fylder ca. 10 Ark, ellers vil den vanskeligt kunne gaa ind i den billige Serie med det store Oplag.

Men hvis De ser herind en af Dagene, kan der jo nærmere forhandles derom. Jeg vil blot bede Dem ikke komme imorgen Lørdag; i næste Uge træffer De Hr. Hegel, vi skifter med vor Ferie i denne Tid.

Deres hengivne
sign. Axel Garde