Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 29. juli 1920

kun Betaling for de solgte Ekpl.


 
29.7.20.
Overgaden n. Vandet 15
København
C.

Kære Hr. Garde!

Jeg er ganske overbevist om, at "Hans Kvast og Melusine" er den af mine Fortællinger, der har de bedste Betingelser for at erobre en stor Læsekres. "Den gamle Adam" er jo ingen rigtig Fortælling, har ingen virkelig "Handling"; og desuden har Bogen været optrykt så mange Gange og kendes af alle. Det samme gælder "Lille Rødhætte", der jo tidligere er udkommen i en meget billig Udgave, jeg tror til 75 Øre.

For at bevise, at jeg virkelig har den 2 ovennævnte Tro på den nye√ "Melusine", skal jeg gerne tilbyde at træffeindgå på en Ordning, hvorved jeg kun får Betaling for de solgte Ekpl. Dog må jeg i så Fald have en lidt større Procentdel af Udsalgsprisen end den tilbudte på Grund af Rentetabet, idet der jo så vil gå et År eller to, før jeg ser noget Honorar.

Den tilsendte Prøveside tiltaler mig ikke. Den ser så kedelig skolebogsagtig ud. Det vilde vist også være heldigt, om der stod lidt mere på Siden. Jeg har på må og få taget en Bog ud af min Reol (Otto Jespersens: Nutidssprog hos Børn og Voksne1); den har samme Format og er smukkere.

Men nu skal jeg en af Dagene komme 3 ind i Klareboderne eller pr. Telefon sætte mig i Forbindelse med Dem, og så kan der måske træffes en endelig Afgørelse.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bogen (311 sider) udkom på Gyldendal i 1916 i serien Kultur-Bibliotek. tilbage