Axel Garde til Henrik Pontoppidan
27. juli 1920

højere end vi plejer

27/7 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Vi har nu regnet paa, hvorledes en Udgave af "Hans Kvast og Melusine" vilde stille sig, hvis vi føjer den ind i en af vore billige Serier, trykker den i 25000 Eksplr. og paa en Side som vedlagte, hvorved den vil fylde ca. 10 Ark. Den vil i saa Fald kunne sælges til 2 Kr. 50 Øre, naar vi regner med et Honorar paa 3000 Kr., der maaske i Forhold til Oplaget synes lille, men som indenfor den billige Serie er adskilligt højere end vi plejer at regne med, og denne Serie ellers bærer. Hvis De synes om dette Forslag, kan vi sætte Bogen i Arbejde med det samme, men jeg maa dog have Lov at gøre den Tilføjelse, at vi herinde vilde være mere sikker paa f. Eks. "Lille Rødhætte" eller "Den gamle Adam" end netop paa "Hans Kvast og Melusine". Maaske kan den sælges i det store Oplag, men det er dog vist et stort Spørgsmaal om saa bredt et Publikum har Forudsætninger for at kunne læse denne Bog.

Deres hengivne
sign. Axel Garde